Βιβλίο Δασκάλου

 Ισορροπημένη Διατροφή

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ: Kούτουλα Μαρία, Κυριακάκης Μανώλης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Δικαίωμα στη τροφή και κλιματική αλλαγή.

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισορροπημένη Διατροφή

Μάθημα: Φυσική

Τάξη: Ε΄

 

Διάρκεια:

2 Διδακτικές ώρες

Λεξιλόγιο:

κλιματική αλλαγή, υποσιτισμός, διατροφή, διατροφικά συστατικά, ανθρώπινα δικαιώματα

 

Διδακτικοί στόχοι

  • Σκοπός και στόχοι.

α) Σκοπός:

Να συνδέσουν τα παιδιά τη διαθεσιμότητα της τροφής με φυσικούς πόρους

και κλιματικές συνθήκες.

 

Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως η διαθεσιμότητα της τροφής δεν είναι

δεδομένη στις χώρες του Νότου. Να συνειδητοποιήσουν πως η διαθεσιμότητα

τροφής επηρεάζεται από τις κλιματικές αλλαγές.

 

β) Στόχοι

 

Οι μαθητές να μάθουν να:

1) Υπάρχουν

- Να κατανοούν τις επαγγελματικές, ηθικές και κοινωνικές τους ευθύνες.

- Να εκτιμούν ένα βιώσιμο τρόπο ζωής.

- Να αναπτύσσουν μια προσωπική συναισθηματική και ηθική σχέση με το φυσικό περιβάλλον.

-Να οραματίζονται ένα ιδεατό μέλλον το οποίο θα ανταποκρίνεται στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που εμφανίζονται.

 

2) Συμβιώνουν

- Να υπερασπίζονται ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

- Να συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους.

- Να μαθαίνουν να εξισορροπούν ανάμεσα στις ατομικές και τις συλλογικές ανάγκες.

 

3) Γνωρίζουν

- Να κατανοούν τη σημασία της αειφόρου/βιώσιμης ανάπτυξης στην χώρα/περιοχή που ζουν.

- Να γνωρίζουν πώς μπορείτε να αξιολογήσουν την επίδραση του τρόπου ζωής τους στο περιβάλλον και την κοινωνία.

- Να διερευνούν τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές επιρροές που σχετίζονται με ενέργειες του παρελθόντος και του παρόντος.

 

4) Πράττουν

- Να αναστοχάζονται για τις παρενέργειες και τις συνέπειες που ενδεχομένως συνεπάγεται μια πράξη.

- Να μεταβαίνουν από την ενημέρωση στη γνώση και στη δράση.

- Να συλλέγουν δεδομένα και να δημιουργούν λύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον.

 

5) Μετασχηματίζουν τον εαυτό τους και την κοινωνία

- Να κινητοποιούν τον εαυτό τους καθώς και τους γύρω σας με στόχο να γίνουν ενεργοί πολίτες.

- Να κατανοούν την ανάγκη αλλαγής προς ένα βιώσιμο τρόπο ζωής τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

- Να σκέφτονται κριτικά γύρω από ζητήματα αξιών.

- Να σκέφτονται και να δρουν με προσανατολισμό το μέλλον.

- Να δρουν ατομικά και συλλογικά με τρόπο που μπορεί να συμβάλλει στη βιωσιμότητα.

 

α) τροποποίηση-επέκταση κειμένων:

Όπως έχει προαναφερθεί στο σημείο 1, η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το δικαίωμα στη τροφή είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Προτείνουμε την τροποποίηση των σημείων ανάπτυξης χαρακτηριστικών τροφίμων και συγκεκριμένα τι απαιτείται για την παραγωγή σιτηρών, τι απαιτείται για την εκτροφή ζώων κτλ. Έτσι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν αυτές τις έννοιες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η υπερπαραγωγή τροφίμων, η υπερκατανάλωση τροφίμων με άμεση συνέπεια την κλιματική αλλαγή (π.χ κατανάλωση υπέρογκων ποσοτήτων νερού για την παραγωγή σιτηρών) θα πρέπει να γίνουν κατανοητά στα παιδιά.

 

β) τροποποίηση-επέκταση δραστηριοτήτων:

Προτείνουμε σε συνδυασμό με την κατασκευή της διατροφικής πυραμίδας να κατασκευαστεί επιπλέον είτε ένας εννοιολογικός χάρτης είτε κάποια άλλη κατασκευή η οποία να δείχνει στους μαθητές τα υλικά, το χρόνο και την εργασία που απαιτείται για την παραγωγή των τροφών. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η υπερπαραγωγή τροφίμων και η ταυτόχρονη υπερκατανάλωση πρώτων υλών, συμβάλλουν αισθητά στη κλιματική αλλαγή.

 

γ) προσθήκη νέων κειμένων, πολυμεσικών στοιχείων (ήχοι, εικόνες, βίντεο, διαδικτυακές υπερσυνδέσεις):

Προφανώς θα προστεθούν, για μια σύγχρονη με εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, όλα τα παραπάνω πολυμεσικά στοιχεία. Οι εικόνες και τα αντίστοιχα βίντεο θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν το πρόβλημα της υπερκατανάλωσης τροφίμων.

 

δ) προσθήκη νέων δραστηριοτήτων:

Επίσκεψη σε ένα αγρόκτημα το οποίο να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να συγκρίνουν μια βιολογική καλλιέργεια τροφίμων (ζωντανοί οργανισμοί) με μια μη-βιολογική καλλιέργεια (νεκροί οργανισμοί).

 

  

Εισαγωγικό ερέθισμα - Διατύπωση υποθέσεων

 

  • Ρωτάμε τους μαθητές αν έφαγαν πρωινό και αν έχουν φέρει μαζί τους φαγητό για το διάλειμμα τους. Στη συνέχεια καταγράφουμε στο πίνακα τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών χωρίς να μπούμε σε διαδικασία να τις κρίνουμε.

 

 

Στη συνέχεια εξετάζουμε τα κείμενα και τις πληροφορίες. Προτείνεται η αναζήτηση πληροφοριών και η δημιουργία ενός Power Point για τους μαθητές με διαγράμματα. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνέργασία με τον δάσκαλο ειδικότητας στο μάθημα της πληροφορικής, ώστε να το ετοιμάσουν οι μαθητές μόνοι τους. Επίσης σημαντικό είναι να ανατρέξουμε σε οργανώσεις η οποίες χορηγούν διάφορα εκπαιδευτικά πακέτα και αρκετό ενημερωτικο υλικό. Είναι σημαντικό οι μαθητές να γνωρίσουν τέτοιες οργανώσεις και να ευαισθητοποιηθούν μέσα από το ενδιαφέρον που θα δείξουμε.